True Webspace

True streeft ernaar om specialist te zijn in de systeemsoftware (middleware) die uw applicaties nodig hebben om goed te functioneren. True hanteert een uitgebreide kennismatrix waarbij er zorg voor gedragen wordt dat het kennisniveau van onze engineers voor de meest gebruikte software altijd op een hoog niveau is.

Periodiek wordt het kennisniveau binnen onze organisatie geëvalueerd om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Tijdens de evaluatie wordt ook gekeken of ons engineering team recentelijk met nieuwe software in aanraking is gekomen en waar meer kennis van opgedaan dient te worden. Wanneer onze engineers vertrouwder raken met de software en onze processen hier ook adequaat voor ingericht zijn kan software in mate van supportgradatie veranderen.

Om u mee te nemen in het kennisniveau van onze engineers en om duidelijkheid te verschaffen over hetgeen wat u van ons kunt verwachten hanteert True verschillende niveau’s die hieronder uitgewerkt zijn. Wanneer u hier verdere vragen over heeft kunt u altijd contact opnemen met uw accountmanager.

Fully Supported

Binnen de gehele organisatie is een erg hoog kennisniveau van de genoemde software. Alle engineers kunnen u goed ondersteunen met uw vraagstukken en optimalisaties in de systeemsoftware. De software wordt niet alleen op beschikbaarheid gemonitord maar tevens op prestaties.

Best Effort support

Kennis van de betreffende software is verspreid aanwezig en True kan niet garanderen dat elke engineer die u spreekt u kan helpen bij uw vraagstuk. De reactietijden op vraagstukken kunnen daardoor langer zijn dan u van ons gewend bent.

Er is basic monitoring ingericht die de beschikbaarheid monitort, per stuk software kan de diepgang van onze monitoring verschillen. Binnen de mogelijkheden zullen onze engineers zich inspannen om u te helpen, maar we kunnen u niet dezelfde garanties bieden van het niveau van fully supported software.

Not supported

Met deze software heeft True weinig tot geen ervaring en kunnen wij u geen garanties bieden. Afhankelijk van de complexiteit kan de software geïnstalleerd worden op uw server. True kan geen garanties geven op de beschikbaarheid, de werking van onze monitoring en de ondersteuning van onze engineers. Bij not supported software zal ten alle tijden een probleemregistratie aangemaakt worden.

Blocked

Deze software zal niet door True op een gemanagede server geïnstalleerd worden. Er kleven bij blocked software te veel risico’s aan het gebruik. True zal u actief adviseren in een geschiktere softwarekeuze.