WordPress updates authoriseren middels SSH key authenticatie

Een veilige installatie van WordPress vereist voor het installeren of bijwerken van plugins, themes of de WordPress Core inloggegevens van de ssh-beheersgebruiker. Het is mogelijk om deze gegevens op te slaan in de WordPress-configuratie waardoor het uitvoeren van updates zonder toegenomen administratielast plaats kan vinden. WordPress biedt twee mogelijkheden om de gegevens van de beheersgebruiker […]

Read More