Direct Admin: Aanmaken van database en databasegebruiker

Om uw applicatie toegang te geven tot flexibele data-opslag gebruikt u in veel gevallen een database. Op de webhosting-omgeving is de door veel applicaties ondersteunde MySQL als database-service beschikbaar. U dient voor uw applicatie een database- en databasegebruiker aan te maken. Als u bent ingelogd op het controlepaneel van uw webhostingomgeving neemt u de volgende […]

Read More

Direct Admin: Aanmaken van emailadres en -gebruiker

Een emailaccount bestaat uit een emailadres en de gebruikersgegevens om de emails in te lezen. Om een emailaccount aan te maken op onze shared webhosting-omgeving neemt u de volgende stappen: Klik op “E-Mail Accounts”. Op deze pagina staat het reeds aangemaakte standaard-account. Klik op “Create mail account”. Vul de gevraagde velden in en klik op […]

Read More