Soms kunnen e-mails verzonden van uw server niet of slecht bij de ontvangers worden afgeleverd. Dit kan gebeuren als het verzendende IP van uw server op een e-mailblacklist terecht is gekomen.

Uw IP-adres komt op een e-mailblacklist als uw server gebruikt wordt om spam te versturen. Dit kan door een foute configuratie of een misbruikt lek in een applicatie. Zo worden lekken in WordPress vaak gebruikt om spam te versturen.

Het gebeurt zelden dat een IP-adres onterecht op een blacklist terecht komt.

Wat is een e-mailblacklist

De e-mailblacklist is een maatregel die is ontwikkeld om de impact van de grote hoeveelheid ongewenste en spam-emails te minimaliseren. Door te controleren of een e-mail waarschijnlijk ongewenst is, voordat deze wordt afgeleverd aan de inbox van de ontvanger, wordt de overlast van ongewenste e-mails sterk beperkt.

De server die de e-mail ontvangt kan er voor kiezen een e-mail aan onderzoek te onderwerpen. Hier wordt gekeken naar de inhoud van de e-mail of deze spam-kenmerken bevat. Indien veel spam-gemarkeerde e-mails worden gevonden vanuit één verzendend IP-adres kan dit IP-adres als spam-verzender worden gemarkeerd. Via gecentraliseerde diensten wordt bijgehouden welke IP-adressen voornamelijk ongewenste e-mails verspreiden. Deze lijst noemen we de e-mailblacklist.

Verantwoordelijkheid

De IP-adressen die bij uw omgeving worden geleverd zijn in bruikleen. U bent verantwoordelijk om te zorgen dat de reputatie van de IP-adressen “schoon” blijft.

Mocht het gebeuren dat uw IP-adres gemarkeerd wordt in een e-mailblacklist dan lijkt het een makkelijke oplossing om een nieuw IP-adres te vragen. Dit is echter geen structurele oplossing voor het probleem. True neemt continue maatregelen om serverconfiguraties aan te scherpen. U dient er voor te zorgen dat uw applicatie niet gevoelig is voor misbruik. De bron van het versturen van spam dient te worden verholpen.

Voorkomen

De eerste stap in omgaan met de e-mailblacklist is voorkomen dat uw IP op de blacklist terecht komt. Samen met True treft u maatregelen om misbruik van uw server te voorkomen. Zo beperken we de mogelijkheid dat uw server rechtstreeks als spam-verstuurder wordt aangesproken door firewall en authenticatie. Zelf dient u te zorgen dat uw applicatie(s) niet kwetsbaar zijn en gebruikt kunnen worden om e-mails te verzenden.

Verhelpen

Mocht uw server toch gemarkeerd worden op een e-mailblacklist dan is dit te verhelpen.

Stap 1: waarom staat u er op?

Samen met True kan u onderzoeken waarom uw server op een blacklist wordt vermeld. Aan de hand van logfiles kan er onderzocht worden of de oorzaak van de e-mails achterhaald kan worden.

Stap 2: zorg dat er geen spam meer verstuurd wordt

De volgende stap is om te zorgen dat eventuele lekken worden gedicht of ontoegankelijk gemaakt worden. Tevens kan er in samenspraak met True gekeken worden naar tijdelijke aanpassingen die de tijd geven het probleem goed te onderzoeken.

Stap 3: Afmelden

Als u er zeker van bent dat uw server niet langer gebruikt wordt om spam te versturen dan kan u uwzelf afmelden bij de e-mailblacklists. Aangezien er verschillende blacklists zijn is het zaak om te controleren bij welke uw IP gemarkeerd staat. Per blacklist kan u uzelf afmelden.

U kan testen of uw IP adres ergens vermeld staat op de volgende adressen:
– Spamcop: https://www.spamcop.net/bl.shtml
– Barracuda: http://www.barracudacentral.org/lookups/lookup-reputation
– Spamhaus: https://www.spamhaus.org/lookup/
– Mailspike: http://mailspike.net/iplookup.html

De volgende adressen zijn bij ons bekend om af te melden:

– Hotmail: https://support.live.com/eform.aspx?productKey=edfsmsbl3&ct=eformts

– Gmail: https://support.google.com/mail/contact/msgdelivery

True heeft geen inzicht in de e-mailblacklists of de behandeling van uw aanvraag.