Een registrant is de eigenaar/ houder van een domeinnaam. Als u een domeinnaam registreert bij een uitgevende instantie van domeinen (registry) dient u als juridische houder van het domein uw gegevens door te geven. Een registrant moet namelijk bekend zijn bij de registry. Als u via True een domeinnaam registreert, geven wij uw gegevens die u bij registrant heeft ingevuld, door aan de uitgevende instantie.

Registrant via TrueCare  

U kunt via TrueCare aangeven wie de registrant is voor uw domeinen. U bepaalt hiermee zelf wie registrant is van de domeinnaam. U hoeft dan alleen maar aan te geven op welke registrant de domeinnaam moet worden geregistreerd. Als de gegevens al bij ons bekend zijn, hoeft u deze niet iedere keer opnieuw in te vullen.

Registrant toevoegen

U voegt een registrant op de volgende wijze toe:

 • log in op TrueCare;
 • ga naar Domains (links in de menubalk, alleen zichtbaar als u de juiste rollen heeft);
 • Als u een nieuwe domeinnaam toevoegt;
  • Tijdens de registratie wordt gevraagt naar de registrant. U kan er één toevoegen met de knop “Add Registrants” of u kiest er één uit de lijst
 • Als u een domeinnaam bewerkt;
  • Opent u de details van het domein;
  • Klikt u op het driehoekje rechts van de domeinnaam;
  • Kiest u voor “change registrants”
 • klik op Registrants;
 • klik op de button Add om een registrant toe te voegen.

Contact

Naast een domain Registrant komt u in TrueCare ook een domain Contact tegen. Een domain contact is de contactpersoon van een domeinnaam. Dit hoeft niet de registrant te zijn, maar dit kan wel.

Contacts bewerkt u op dezelfde manier als registrants.