Indien een domeinnaam beschikbaar is, kan deze direct worden geregistreerd. In twee andere gevallen dient u een domain transfer (verhuizing) aan te vragen:

  1. Indien een domeinnaam niet beschikbaar is en toebehoort aan een andere eigenaar. U dient dan een domain transfer bij deze juridische houder aan te vragen.
  2. Indien de domeinnaam wel in uw bezit is, maar niet bij True is ondergebracht. U kunt dan uw domein naar True verhuizen, zodat u het domein via TrueCare2.0 kunt beheren. Het systeem detecteert automatisch of het domein voor registratie of voor transfer beschikbaar is.

Domain transfer aanvragen:

In de meeste gevallen is er voor het aanvragen van een transfer een zogenoemde ‘Auth Code’ of ‘Token’ nodig. Vul deze code in bij stap 3 (zie onderstaande afb.).

Auth Codes zijn altijd op te vragen bij de huidige partij die het domein geregistreerd heeft. Wanneer u een domein heeft overgenomen, moet de vorige eigenaar deze Auth Code verstrekken.

Na het indienen van de transfer worden er ter controle e-mails verzonden naar de huidige eigenaar ter verificatie. Wanneer deze geen bezwaar maakt en akkoord geeft op de transfer zal het proces doorlopen.