API

Om gebruik te maken van onze API heeft u een client-id en client-secret nodig, deze kunt u middels een ticket bij ons aanvragen. Hieronder een uitleg omtrent het gebruik van de API en enkele praktijkvoorbeelden. Verder is een nog een API documentatie te vinden op https://api.true.nl/. Aanvragen client access token Alle API calls vereisen een […]

Read More