API

Om gebruik te maken van onze API heeft u een client-id en client-secret nodig, deze kunt u middels een ticket bij ons aanvragen. Hieronder een uitleg omtrent het gebruik van de API en enkele praktijkvoorbeelden. De API-documentatie kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar support@true.nl. Bij het aanvragen van de API-client, geeft het […]

Read More