Een samenvatting gedragsregels datacenter vindt u hier:

 • U dient uw bezoek op voorhand aan te kondigen. Aanvragen die korter dan 24 uur zijn ingediend, kunnen geweigerd worden.
 • Bij aankomst op het datacenter dient eenieder zich aan betreffend securitypersoneel te kunnen identificeren middels een geldig legitimatiebewijs (Paspoort, ID-kaart, rijbewijs).
 • Indien de toegang door het securitypersoneel wordt verleend, dient men zich te registreren als bezoeker. Op deze manier is men eenvoudig terug te vinden in geval van een calamiteit.
 • Personen dienen zich bekend te hebben gemaakt met de gedragsregels (en noodprocedures) van het datacenter, teneinde mogelijke ongeregeldheden op het datacenter te voorkomen of op dat moment adequaat te kunnen handelen.
 • Geregistreerde personen krijgen een toegangskaart conform het verleende toegangsniveau. Indien men een toegangskaart heeft verkregen die niet conform het vereiste toegangsniveau is, dient men hier bij het securitypersoneel van het datacenter direct melding van te maken.
 • Men dient zijn verkregen toegangskaart te allen tijde zichtbaar te dragen.
 • Het overhandigen van de toegangskaart aan derden is niet toegestaan (anders dan aan securitypersoneel van het datacenter).
 • Het is op het datacenter verboden materialen mee te nemen die niet bestemd zijn voor direct gebruik (bijvoorbeeld: eten en drinken, brandende sigaretten, kartonnen dozen, piepschuim, et cetera).
 • Dozen dienen plat gemaakt te worden en restafval dient in zakken te worden gedaan. Wanneer u niet in het bezit bent van plastic zakken kunnen deze door het securitypersoneel van het datacenter worden verstrekt.
 • Men dient zorg te dragen dat fysieke middelen niet onbeheerd worden achtergelaten.
 • Het is voor bezoekende derden verboden om apparaten met beeld- en/ of geluidsopnamemogelijkheden de datavloer van True op te nemen wanneer het niet op eerste gezicht duidelijk is of dat deze in- of uitgeschakeld staat, als wel voor apparaten die continu opnemen, als wel een verbogen karakter hebben. Voor alle overige opnameapparatuur geldt dat men hier niet mee mag filmen, mits uitdrukkelijke toestemming verkregen door de directie van True.
 • Muziekdragers zijn niet toegestaan. Een eventueel alarm kan op deze manier mogelijk te laat opgemerkt worden.
 • In geval van ongelukken of gevaarlijke situaties dient u altijd het securitypersoneel van het datacenter te informeren (kan ook telefonisch: +31 20 354 8080).

Op het datacenter zijn de gedragsregels van het datacenter opvraagbaar, deze regels prevaleren boven de bovenstaande samenvatting. Indien een of meerdere regels overtreden worden, kan de toegang tot het datacenter (tijdelijk) worden ontzegd.