Neemt u geen SLA Bronze of hoger bij True af op uw server? Wilt u wel te allen tijde weten of de server/ services bereikbaar zijn? Dan kunt u gratis gebruikmaken van port monitoring van True. Deze monitoring-tool controleert elke 10 minuten of de service bereikbaar is. Wordt er geen ‘OK’ afgegeven dan wordt er na 1 minuut een re-check uitgevoerd. Geeft een re-check 3 keer achter elkaar geen ‘OK’ af dan wordt er een alert uitgestuurd. Om gebruik te kunnen maken van port monitoring dient u uw server volledig te administreren in TrueCare.

TrueCare

  • log in op TrueCare;
  • ga naar Hosting (links in de menubalk, alleen zichtbaar als u de juiste rollen heeft);
  • klik op Servers;
  • klik achter de betreffende server op Edit en vul alle gegevens in.