Apache configuratie

Hier kunt u lezen wat en hoe u aanpassingen kunt maken aan een Apache configuratie. Ook wordt er uitgelegd hoe het op de achtergrond ongeveer werkt.

Address

Server Admin

Aliases

Root

Mod Ruid

Root directories

Error Log

Log Level

Custom Log

SSL