Nginx configuratie

Hier kunt u lezen wat en hoe u aanpassingen kunt maken aan een Nginx configuratie. Ook wordt er uitgelegd hoe het op de achtergrond ongeveer werkt.

Listen

Server Name

Aliases

Root

Index

SSL

PHP FPM

Include

Access Log

Error Log

Http redirect

WWW redirect