Met SSL-certificaten wordt de HTTPS-verbinding versleuteld. Daarnaast garanderen ze dat u verbinding maakt met een bepaalde partij. Daarom valideert de uitgever of u bent wie u zegt en de controle over een domein heeft. De mate waarin dit gebeurt zorgt voor het verschil tussen verschillende typen certificaten.

True koopt SSL-certificaten direct in bij Comodo en kan hierdoor Comodo leveren. U heeft de keuze uit de volgende typen SSL-certificaten:

Comodo SSL 123

Met dit certificaat zijn uw bezoekers verzekerd van een versleutelde verbinding tot maximaal 256-bit. Er vindt geen controle plaats op uw bedrijf. Het wordt dan ook aangeraden dit certificaat te gebruiken voor intranetdoeleinden waarbij de bezoeker geen extra zekerheid behoeft over de authenticiteit van de aanbieder.
Validatie: domeinvalidatie o.b.v. e-mail, DNS of HTTP (momenteel niet ondersteund door True) in combinatie met WHOIS gegevens. Er worden geen gegevens van de aanvrager in het certificaat vermeld. Gebruik je voor een domein de True nameservers, dan heeft DNS de voorkeur.

Comodo SSL Webserver

Dit certificaat voldoet ook aan de hoge encryptiestandaard, tevens vindt er een telefonische controle plaats om de authenticiteit van aanvrager en domeinnaamhouderschap vast te stellen. Dit certificaat wordt aangeraden voor publieke websites waarbij beperkt sprake is van privacygevoelige gegevens.
Validatie: hetzelfde als SSL123, plus combinatie met organisatievalidatie door middel van telefonische validatie o.b.v. publieke registers, en validatie bij bedrijvenregister als de Kamer van Koophandel. De organisatienaam wordt in het certificaat vermeld.

Comodo of Verisign SSL Webserver met Extended Validation

Dit certificaat maakt gebruik van tot 256-bit encryptie. De aanvraagprocedure omvat een uitgebreide controle om de identiteit van de aanvrager onomstotelijk vast te stellen. Dit certificaat wordt aangeraden voor publieke websites waar veiligheid en betrouwbaarheid van hoogstaand belang zijn. Het certificaat is veelal herkenbaar aan het groene blokje dat verschijnt in de url-balk van de browser.
Validatie: hetzelfde als Webserver, en de aanvrager stuurt extra documentatie aan de Certificaatautoriteit en er is persoonlijk contact. In het certificaat wordt de naam en locatie van de organisatie vermeld.

Comodo Wildcard SSL

Dit certificaat is vergelijkbaar met de Comodo SSL Webserver met uitzondering dat het niet beperkt is tot het domein zelf. Ook directe subdomeinen vallen ook binnen de autorisatie van dit certificaat. Normaal is een certificaat geldig voor bijvoorbeeld www.domein.nl, in dit geval zou het certificaat ook geldig zijn voor mail.domein.nl en portal.domein.nl.
Validatie: hetzelfde als Webserver.

Multidomain

Een certificaat voor meerdere domeinen, bijvoorbeeld true.nl en sidn.nl. Validatie: hetzelfde als Webserver, of Extended Validation.

Let’s Encrypt

Geautomatiseerde domeinvalidatie via True op basis van HTTP of DNS. Gebruik je voor een domein de True nameservers, dan heeft DNS de voorkeur.