Via TrueCare kunt u ook uw eigen SSL -certificaat uploaden. Dat doet u via het SSL paneel:

  • Ga naar care.true.nl > TrueCare
  • Klik links op ‘Hosting’ om het menu open te klappen
  • Klik links op ‘SSL’ (zichtbaar als u de juiste rollen heeft)
  • Klik op ‘Request a new certificate’ en kies Upload certificaat (laatste optie).
  • Upload de hele certificaat keten. Dat kan een .zip map zijn of losse files (.crt, .pem or .txt).
  • Bij de laatste stap kunt u de bijhorende Csr of PrivateKey uploaden.

Let op:

  • U bent vrij om bij ons uw Certificate Signing Request (CSR) te genereren en uw certificaat elders te bestellen. In dat geval willen wij u erop attenderen om dit gegenereerde CSR goed te bewaren. Dit bestand is vereist bij het installeren van uw certificaat. Zonder dit bestand is het dan ook niet mogelijk om uw certificaat te uploaden en te installeren.
  • Automatisch vernieuwen is niet mogelijk bij een geupload certificaat.