Als u een nieuw ticket aanmaakt in TrueCare kunt u het veld participants invullen. U vult in dit veld het e-mailadres van iemand (collega) in die ook het ticket dat u naar True stuurt, zal ontvangen.

tickets: participants

De participants in een ticket krijgen een melding per e-mail als een ticket een update heeft gekregen. Maakt u een ticket aan per e-mail en CC’t u daar mensen in dan worden deze automatisch ook de participants van een ticket.

Het ticketingsysteem zorgt ervoor dat elke toegevoegde participant van het ticket alle correspondentie ontvangt vanaf het moment dat hij is toegevoegd als participant. Dit kan soms voor verwarring zorgen als bijvoorbeeld iemand per ongeluk in de CC heeft gestaan van een e-mail. Hij blijft alle correspondentie ontvangen, totdat hij ook bij het ticket is weggehaald als participant.

Er is voor deze werkwijze gekozen, omdat bij het alternatief mensen (tijdelijk) ‘uit de loop’ kunnen raken. Dit zorgt volgens onze zienswijze voor meer verwarring en onduidelijkheden dan dat er incidenteel te veel correspondentie wordt verstuurd.