Wij bewaren meer back-ups om onze dienstverlening te kunnen garanderen. Onze managed back-upoplossing maakt gebruik van een set-up met fullbackups gevolgd door een serie incremental back-ups. Deze incremental back-ups grijpen
terug naar de vorige back-up.

Om een voorbeeld te geven over een situatie:

U neemt managed back-ups af met een retentie van 30 dagen en een max full back-up age van 7 dagen. Dan dienen de back-ups van 37 dagen bewaard te worden om de retentie van 30 dagen te allen tijde te garanderen.