Het Managed Backup-overzicht benadert u via TrueCare.

  • log in op TrueCare;
  • kies voor “Old Care”
  • ga naar Hosting (links in de menubalk, alleen zichtbaar als u de juiste rollen heeft);
  • klik op Managed Backup;

Hier ziet u de verschillende managed back-up accounts die u bij True afneemt.

hosting: managed backup
Van links naar rechts ziet u de volgende onderdelen:

  • Id: het ID-nummer van de back-up.
  • Server: de hostname van de server waarvandaan de back-ups worden gedaan.
  • Backup fileset: de omschrijving van de fileset. De onderdelen waarvan een back-up wordt gemaakt.
  • Backup schedule: het tijdstip waarop de volgende back-up wordt gedaan.
  • Active: de status of een back-upaccount actief of inactief is.
  • Actions: Restore-button. Door op de restore-button te klikken, wordt u automatisch door het restoreproces geleid.

Klikt u op Id dan krijgt u de specificaties van de specifieke managed back-up te zien, zoals een overzicht van de fileset, het back-upschedule, de Max Full Backup Age, de retentie en de status. Ook hier kunt u op de restore-button klikken en wordt u door het restoreproces geleid. Daaronder ziet u de historie van de verschillende back-upjobs. Per job wordt weergegeven wat de status (Teminated normally/ Terminated in error), het level (Incremental/ Full) Started en Finished datum en tijd, de duur, het aantal files en het aantal bytes aangegeven.