Wat betekent Terminated in error bij de status van mijn back-up?

  Als u de woorden Terminated in error ziet staan bij de status van uw Managed back-up dan betekent het dat de back-up job heeft gefaald. Wanneer een back-up niet is voltooid, neemt True corrigerende maatregelen om de volgende back-up job te laten slagen. Zo nodig wordt, in overleg, de back-up handmatig overdag gestart. Dit heeft […]

  Read More

  Naar welke server wordt een restore weggeschreven?

  Wanneer u een (test) restore uitvoert vanuit TrueCare dan kan deze alleen teruggeschreven worden naar de originele server. Daarom is het van belang dat u eerst nagaat of u over voldoende disksspace beschikt op de originele server om de data terug te kunnen zetten. Wilt u een restore uitvoeren naar een andere server binnen het […]

  Read More

  Waarom is het belangrijk periodiek test-restores uit te voeren?

  Ook al controleert True of een back-upjob faalt of slaagt, zegt dat niet alles over de inhoud van de gekopieerde data. Voor de inhoudelijke controle blijft u zelf verantwoordelijk. Daarom raadt True u aan om periodiek een test-restore uit te voeren. Op deze manier weet u zeker dat u ook in een geval van nood […]

  Read More

  Waarom worden er meer back-ups bewaard dan dat de back-up retentie lang is?

  Wij bewaren meer back-ups om onze dienstverlening te kunnen garanderen. Onze managed back-upoplossing maakt gebruik van een set-up met fullbackups gevolgd¬†door een serie incremental back-ups. Deze incremental back-ups grijpen terug naar de vorige back-up. Om een voorbeeld te geven over een situatie: U neemt managed back-ups af met een retentie van 30 dagen en een […]

  Read More