Hoe kan ik mijn Managed Backup restoren?

U kunt zelfstandig, vanuit TrueCare, uw managed backups terug zetten op uw servers. Tip: controleer voordat u een herstelactie uitvoert of u genoeg diskruimte vrij heeft op uw server. Het terugzetten van een Managed Backup in TrueCare gaat als volgt: Log in op TrueCare (https://care.true.nl/) Kies voor “True Care” Kies onder “Support” voor “Managed Backups” […]

Read More

Wat is een test restore?

Een test restore is een periodieke controle die u kunt uitvoeren om te controleren dat de data die meegenomen wordt met de managed back-up werkelijk compleet is en er geen data ontbreekt. U kunt dit dit doen via TrueCare. TrueCare log in op TrueCare; kies voor “Old Care” ga naar Hosting (links in de menubalk, […]

Read More

Wat kan ik onder het Managed Backup-overzicht

Het Managed Backup-overzicht benadert u via TrueCare. log in op TrueCare; kies voor “Old Care” ga naar Hosting (links in de menubalk, alleen zichtbaar als u de juiste rollen heeft); klik op Managed Backup; Hier ziet u de verschillende managed back-up accounts die u bij True afneemt.

Read More

Waarom worden er meer back-ups bewaard dan dat de back-up retentie lang is?

Wij bewaren meer back-ups om onze dienstverlening te kunnen garanderen. Onze managed back-upoplossing maakt gebruik van een set-up met fullbackups gevolgd door een serie incremental back-ups. Deze incremental back-ups grijpen terug naar de vorige back-up. Om een voorbeeld te geven over een situatie: U neemt managed back-ups af met een retentie van 30 dagen en een […]

Read More

Naar welke server wordt een restore weggeschreven?

Wanneer u een (test) restore uitvoert vanuit TrueCare dan kan deze alleen teruggeschreven worden naar de originele server. Daarom is het van belang dat u eerst nagaat of u over voldoende disksspace beschikt op de originele server om de data terug te kunnen zetten. Wilt u een restore uitvoeren naar een andere server binnen het […]

Read More

Wat betekent Terminated in error bij de status van mijn back-up?

Als u de woorden Terminated in error ziet staan bij de status van uw Managed back-up dan betekent het dat de back-up job heeft gefaald. Wanneer een back-up niet is voltooid, neemt True corrigerende maatregelen om de volgende back-up job te laten slagen. Zo nodig wordt, in overleg, de back-up handmatig overdag gestart. Dit heeft […]

Read More

Waarom is het belangrijk periodiek test-restores uit te voeren?

Ook al controleert True of een back-upjob faalt of slaagt, zegt dat niet alles over de inhoud van de gekopieerde data. Voor de inhoudelijke controle blijft u zelf verantwoordelijk. Daarom raadt True u aan om periodiek een test-restore uit te voeren. Op deze manier weet u zeker dat u ook in een geval van nood […]

Read More