Uw SSL-certificaten worden automatisch verlengd, tenzij u op de SSL pagina TrueCare de automatische verlening heeft uitgezet. Via een e-mail laten wij u weten dat de automatische verlening opgestart zal worden.

Wanneer het SSL-certificaat verlengd wordt, worden opnieuw de verificatiestappen die van toepassing zijn op het type SSL-certificaat uitgevoerd.