Password Reset

Password-reset functionaliteit maakt gebruik van verificatie in twee stappen: Gebruiker voert eerst een gebruikersnaam in. Gebruiker voert daarna een verificatiecode in die hij/zij per sms ontvangt na het invoeren van gebruikersnaam. Uiteraard zijn er een aantal vereisten verbonden aan het succesvol doorlopen van het verificatieproces: De gebruikersnaam moet bestaan; Er dient een geldig mobiel telefoonnummer […]

Read More