Wat is het?

True biedt de mogelijkheid om bestanden zelf terug te zetten vanuit de Windows verkenner.

Deze functionaliteit staat bekend als Volume Shadow Copy, of beter als Previous Versions/Vorige Versies.

Er worden twee keer per dag backup kopieën gemaakt van de staat van de bestanden. Dit gebeurt om 7:00 uur ’s ochtends en 12:00 ’s middags. Als een bestand gewijzigd is tussen deze twee tijdstippen in zal er een nieuwe kopie worden gemaakt en zal de vorige versie beschikbaar blijven. Deze kan dan worden teruggezet wanneer nodig.

Wijzigingen die gemaakt worden in een bestand kunt u terugzetten en opnieuw beginnen. Let wel: dit geldt alleen voor wijzigingen die meegenomen worden op het moment dat er een backup kopie gemaakt wordt.

  • Als er meerdere wijzigingen worden gemaakt tussen twee backup momenten zal alleen de versie die op het moment van de backup bestaat worden opgeslagen als nieuwe versie.
  • Als er géén wijzigingen worden gedaan tussen twee backup momenten dan zal er géén versie worden opgeslagen en zal de bestaande kopie dus de enige beschikbare vorige versie zijn.
  • Als een bestand gemaakt wordt én wordt verwijderd tussen twee backup momenten in dan zal dit bestand NIET terug te vinden zijn in vorige versies
  • Het is mogelijk om de vorige versie op Folder niveau op te halen en daarmee verwijderde bestanden terug te zetten. Hier zitten nog wel wat voorwaarden aan vast (zie hieronder).
  • Er worden maximaal 64 vorige versies opgeslagen. Dit houdt in dat het de retentie ongeveer een maand langs is (met twee momenten van backup per dag en van dagelijkse wijziging uitgaand).
    Let wel: we gaan in het bovenstaande ervan uit dat op een bovengemiddelde manier wijzigingen opgeslagen worden. Als een bestand 3 jaar geleden is aangemaakt in in die tijd maar twee keer is gewijzigd, dan zal de originele versie van drie jaar geleden nog terug te vinden kunnen zijn. Omgekeerd geldt hetzelfde, hoe meer wijzigingen er aangemaakt worden des te groter wordt de kans dat de retentietijd verkort wordt aangezien er een maximum zit aan de hoeveelheid ruimte die beschikbaar is voor vorige versies.
  • Van Folders worden er maximaal tot twee weken terug versies bewaard.

Hoe doe ik het?

Selecteer een bestand in de Windows verkenner en klik hierop met de rechtermuisknop:

VSSManual01

Klik op Properties/Eigenschappen:

VSSManual02

Kies voor het tabblad Previous Versions:

VSSManual03

Op dit tabblad kun u er voor kiezen om één van de beschikbare vorige versies te Openen (Open), te kopiëren (Copy…) naar een nieuwe locatie of terug te zetten over de huidig bestaande versie heen (Restore…).
Let wel: bij de laatste keuze zal de bestaande versie verloren gaan en niet meer terug te halen zijn.
Tevens, de bestaande versie moet niet open staan in een applicatie om de vorige versie hierover heen te zetten.

Bijzonderheden

Verwijderde bestanden

Als een bestand verwijderd wordt, dan is er uiteraard geen bestand om aan te klikken en daarvan de Previous Version op te vragen. U dient dan de folder aan te klikken waarin het verwijderde bestand zich bevondt en dáár de Previous Version van te openen. Daarin is dan het verwijderde bestand terug te vinden.

Voorbeeld:

Het bestand Usermanual Volume Shadow Copy.docx is verwijderd uit de map Documenten:

VSSManual04

We gaan één stap omhoog in de folderstructuur:

VSSManual05

Rechtsklikken op Documents:

VSSManual06

Kies voor Properties/Eigenschappen en selecteer het tabblad Previous Versions:

VSSManual07

Selecteer een vorige versie van de folder Documents en kies voor Open:

VSSManual08

De folder wordt geopend, maar in de staat van het moment waarop de backup kopie gemaakt werd. Het bestand Usermanual Volume Shadow Copy.docx is hier nog aanwezig.

Kopieer dit bestand naar de huidige folder om het weer beschikbaar te maken:

VSSManual09

Previous versions worden niet weergegeven

Er zijn mogelijk twee gevallen waarin de weergave van Previous versions niet goed lijkt te werken.

Als er een rechts-klik gedaan wordt op een bestand en er wordt direct gekozen voor Restore previous versions dan kan het zijn dat het even duurt voordat de Previous Versions worden weergegeven. Aan te raden is om te kiezen voor Bestand welke je wilt restoren =>Rechts-klik =>Properties>Tabblad Previous Versions.

Het kan soms even duren voordat de lijst wordt aangevuld met de beschikbare Previous Versions.

Meer informatie

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771305(v=ws.11).aspx